Dinamikus fejlődés a magyar – amerikai gazdasági kapcsolatokban

Exclusive interjú Szemerkényi Réka washingtoni nagykövet asszonnyal

Magyarország új washingtoni nagykövete, Szemerkényi Réka tiszteletére a los angeles-i Magyar Főkonzulátus és a los angeles-i Magyar Ház díszvacsorát rendezett a los angeles-i Magyar Házban, 2015. június 28.-án, amely eseményre az Amerikai – Magyar Hírújság tulajdonosa, és főszerkesztője is hivatalos volt.

 

 

 

 

Szemerkényi Réka ünnepi beszédét követően Szőke Marianna, hírújságunk tulajdonosa exclusive interjút készített a nagykövet asszonnyal, aki a magyar – amerikai gazdasági és biztonságpolitikai kapcsolatok dinamikus fejlődését, az amerikai magyarság összefogását, és a két ország és nemzet általános jó kapcsolatának megerősítését kiemelten fontos feladatának tartja.

– Az utóbbi években sajnos megromlott a két ország kapcsolata, amely negatív hatással volt az amerikai közvélemény Magyarországról alkotott képére is. Milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a korábbi jó viszony ismét helyre állhasson az USA és Magyarország között?

– Nem tükrözi a teljes valóságot ez a sommás megállapítás. Sőt: a magyar-amerikai viszony kiemelten fontos, stratégiai kapcsolatrendszerét jelenti a magyar külpolitikának, és különösen a jelenlegi nemzetközi változások közepette fontos feladat, hogy ezt a kapcsolatrendszert méltó módon lássuk, a pozitív elemeket értékeljük, a megoldatlan vagy nyitott kérdéseket, az egyet nem értéseket tisztázzuk, a kapcsolatokat minden szempontból a lehető legjobbá, legdinamikusabbá tegyük. A két ország közötti kapcsolatok három fő elemből tevődnek össze. Ezek közül a gazdasági és a biztonságpolitikai együttműködés kifejezetten jól működik, sőt, dinamikus fejlődést mutat. Ha megalapozottan akarjuk áttekinteni a magyar-amerikai kapcsolatokat, fontos, hogy kiegyensúlyozottan lássuk a kapcsolatrendszer minden elemét, s ne csak egy aspektust emeljünk ki, hogy ne torzítva, a negatív elemeket túlzón felnagyítva vagy a pozitív elemeket méltatlanul lekicsinyítve kezeljük a két ország kapcsolataiban. Azt gondolom, hogy a kapcsolatrendszer dinamikusan erősödő elemei olyan kötőanyagot jelentenek a két ország között, amely mindkét fél érdekeit és értékeit szolgálja. A gazdasági területen például az export – import forgalom tekintetében Magyarország elsődleges partnere, az Európai Union kívül, az Egyesült Államok. Ez egy igen fontos pozitív üzenet a tekintetben, hogy mit gondol a két fél egymásról, mennyire tartja fontosnak egymást.

Egy másik fontos és jól működő eleme a magyar-amerikai kapcsolatoknak a biztonságpolitikai és katonai együttműködés. Itt is sok pozitív közös tapasztalatunk gyűlt össze az elmúlt 25 évben, de természetesen e terület további erősítése szintén kiemelt célunk. Ráadásul ez a katonai együttműködés a két ország olyan közös értékein alapul, mint a demokrácia, szabadság, szabad vallásgyakorlás.

Mindezeken felül az összes olyan politikai kérdést, amely felmerült és negatív értékelést hozott, újra kell tárgyalnunk, és át kell gondolnunk ahhoz, hogy jobban megértsük egymást. Mindezt pedig úgy kell megtennünk, hogy a pozitív értékeket is figyelembe vesszük, nem pedig kinagyítjuk vagy eltorzítjuk a problémákat. Mindkét fél a demokráciában hisz, jogállamot épít, és szeretnénk azt egyre jobbá, hatékonyabbá tenni.

– Az American – Hungarian Journal online hírújság egy olyan színes platform, amely az USA-ban élő magyarok, magyar szervezetek rendezvényeinek, eseményeinek ad terepet. Nagykövet asszony véleménye szerint az Amerikában élő magyarság hogyan tud hozzájárulni a jó kapcsolatok további építéséhez?

– A legfontosabb üzenetnek az amerikai magyarság összefogását tartom, ezt kell erősíteni a munkánkban. Sok amerikai-magyar él itt Amerikában, a közös gyökereink, hagyományaink és nemzeti értékeink alapján az összefogásra kell törekednünk. Az amerikai magyarság minden pozitív teljesítménye nem csak az adott mikrokörnyezet számára pozitív, hanem, ha együttműködünk, közvetetten tudja erősíteni a két ország kapcsolatát is. Minél több közös programot szervezünk, minél több helyen mutatjuk be kultúránkat, és fogunk össze, annál erősebb pozitív kihatással lehetünk az amerikai közvéleményre is. Az Önök online hírújságja is fontos szerepet tölt be az amerikai magyarság tájékoztatása tekintetében, és örömmel látom, hogy ezen mennyire nagy elkötelezettséggel, mennyire kitartóan dolgoznak. Biztos vagyok benne, hogy ez a munka is fontos szerepet tud betölteni az amerikai magyarság lehetőségeinek növelésében, és közvetetten az amerikai-magyar kapcsolatok erősítése érdekében is.

– Nagykövet asszony, köszönöm szépen az interjút, és sok sikert kívánok munkájához.
Fotó és interjú: Szőke Marianna, Los Angeles, CA

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.