Miami város magyar református lelkésze, Lukácsi László életútjára emlékezünk

Miami-Florida.  Miami város magyar református lelkésze, Lukácsi László úgy vélte, hogy nem csak Amerikában, de az egész világon is ő volt az egyetlen, aki keresztet vetett az istentisztelet végén. A szokatlan gesztusra a lelkész azért vállalkozott minden hétvégén, mert a gyülekezetet fele-fele arányban reformátusok és római katolikusok alkotják, s így László minden felekezet számára otthonossá tette a református istentiszteletet. 1994-től szolgált Floridában, ahol – szintén lelkész feleségével, Évával – egy széttagolt, pereskedő magyar közösséget talált, de eltökélt hittel, önfeláldozó munkával, viszonylag rövid idő alatt sikerült kibékíteni a honfitársainkat, akik  – azóta is békében és szeretetben élnek. Minden évben sok ezer dollár adományt tett ki a Kárpát-medencei magyar missziójuk.

Nt. Lukácsi László 1938 július 6-án született Decsen, Tolna megyében, a Sárköz szívében  Családja – évszázadokra visszamenően – a helyi református egyházközség tagja volt.  Lászlót 10 évesen megérintette Nt. Ecsedy Aladár evangélizációja. Az általános iskola elvégzése után a Debreceni Ref. Kollégiumban folytatta tanulmányait – ez volt az egyetlen középiskola az országban, ahol felvételt nyert, „kulák” származása miatt. Ott érettségizett, majd 1957-ben kezdte el a theológiai tanulmányait Debrecenben, ahol lelkészi oklevelet is szerzett 1962-ben. Segédlelkészi éveit Kunmadarason és Törökszentmiklóson töltötte. Beiktatott lelkészként 1964-ben Tiszacsécsére került, s ott kötött házasságot Haraszti Ágnessel. Házasságukból három gyermek született: László, Ágnes és Erzsébet. A szatmári Gyügyén, majd a nyírség kulturális kisvárosában, Nyírbátorban folytatódott a lelkipásztori életút. A pezsgő gyülekezeti élet mellett szívügye volt a Báthoriak gótikus templomának és gyülekezeti házának megújítása és a zenei napok rendezése – a városi énekkar tagjaként is szerepet vállalt.

1979-től a Békés megyei Dévaványán teljesített lelkipásztori szolgálatot. Itt 7,000 református lélek volt a gondjaira bízva, s a mindennapos reggeli áhítat és gyakori temetés mellett  az ifjúsági és gyermek munkában élen járt. Konfirmandus csoportokkal Berekfürdőn, Közép-Hután és Balatonszabadiban tartott konferenciákat. Emellett szívügye lett a templomok tatarozására. Saját egyházi brigádja munkája révén 17 templom és egyházi épület megszépült. Magánéleti válság miatt 1988-ban elvált.

1989 májusában Amerikába települt. Lorain (Ohio) városban házasságot kötött Nt. Kádár Évával. Mindketten befogadást nyertek előbb a Kálvin Zsinatba, majd az Amerikai Magyar Református Egyház lelkészi állományába. Másfél évig Bridgeport (Connecticut) városában, négy évet Cleveland (Ohio) nagy magyar közösségében lettek gyülekezeti és közösségi vezetők. 1994 decemberétől a Miami-i Krisztus Első Egyesült Egyházának megválasztott lelkipásztoraként látja el az összetett – missziós, magyarságmentő – diaszpóra feladatokat feleségével Nt. Dr. Lukácsi Évával együtt. Megbecsülésként kitüntetést kapott az amerikai magyar szervezetektől, az AMOSZ és az 1956-os Világszövetség emlékplakettel ajándékozta meg. Az Amerikai Magyar Református Egyházkerület és egyházmegye tisztségviselője volt éveken át. Tavaly lelkipásztori szolgálata 5o. évében Debreceni Református Tudományegyetemen aranydiplomát kapott.

Az Úr sok talentummal ajándékozta meg Nt. Lukácsi Lászlót, melyet ő jól kamatoztatott. Gazdag és megelégedett életre tekinthetett vissza. Az amerikai magyarság szolgálatában megtalálta a helyét társával együtt, gyermekeiben és kilenc unokájában sok öröme telt. Az utolsó két év fizikai és lelki próbái drámai fordulatot hoztak. Rövid ideig tartó súlyos betegsége után 2013 január 2-án visszaadta lelkét teremtőjének. Az emlékező Istentiszteleten Ft. Szabó Sándor, az amerikai magyar református egyház püspöke és Nt. Ujj László esperes, Nt. Asztalos Emese, Nt. Beregszászi Miklós, Nt. Bodor Péter, Nt. Szilágyi Csaba és Presbiterek szolgáltak. Porait szülőfalujában Decsen fogja elhelyezni a család, kik Isten vigasztalásában reménykedve őrzik a drága férj, édesapa és nagyapa emlékét: Nt. Dr. Lukácsi Kádár Éva, ifjabb Lukácsi László, Lukácsi Ágnes és Avellino Lukácsi Erzsébet, valamint a 9 unoka: László, Tamás, Péter, Endre, Ákos, Ádám László, Sabrina, Francesca és Timea. Életének jelmondata kifejezi Lukácsi László hitvallását: Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség!

REV. LUKÁCSI LÁSZLÓ
(1938. július 6 – 2013 január 2)

Temetése a Miami Magyar templomban lesz 2013. január 12. szombaton du. 1-kor
It is to announce that the pastor of our Hungarian community died.
The Memorial Service will be held at the First Hungarian UCC, 2230 NW 14 St, Miami FL 33125, on January 12, 2012 at 1pm.
Emléke legyen áldott szívünkben! Blessed be his memory!

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*