Hallgatói megmozdulás a felsőoktatás veszélybe került jövőjéért

Már nemcsak azok fogják elhagyni az országot akik dolgozni szeretnének, hanem azok a fiatalok is, akik tovább tanulnának. Tiltakozását fejezte ki a magyar felsőoktatást érintő megszorító intézkedések, a teljes állami ösztöndíjas hallgatók keretszámának drasztikus csökkentése ellen pénteken a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ). Az érdekvédők szerint így sok tehetséges fiatal esik el a továbbtanulás lehetőségétől, és tovább növekedhet az országot elhagyó magyarok száma.

A PSZ az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a teljes állami ösztöndíjas hallgatói keretszám tízezer ötszáz főre való csökkentése kizárja a felsőoktatásból a tehetséges, ám az anyagi lehetőségek szűkében levő fiatalokat, akik nem vállalják a Diákhitel 2 miatti kényszerű eladósodást.

Hozzátették, hogy az itthoni diplomaszerzés feltételeinek ilyen mértékű szűkítése sokakat az ország elhagyására fog ösztönözni, és beláthatatlan következményekkel jár a fiatalok külföldi tanulmányainak és esetleges későbbi külföldi munkavállalásának a magyar gazdaságra gyakorolt negatív hatása. Ezért ez a lépés ellentétes a magyar fiatalok érdekeivel, de ellentétes Magyarország érdekeivel is – szögezték le.

Kitértek arra is: a kormány felsőoktatással kapcsolatos intézkedései, a hallgatók számának radikális csökkentése az egyetemi oktatók számának csökkentését is eredményezi, ami ugyancsak nem szolgálja a felsőoktatás minőségi javítását. A felsőoktatás tönkretétele az eddig világhírű magyar felsőoktatás leszakadásához vezet, s lehetetlenné teszi, hogy kitermelődjön az újabb, a gazdaság fellendüléséhez nélkülözhetetlen értelmiségi réteg – írták, majd tiltakozásukat fejezték ki a szerintük ideológiai és fiskális szempontoknak alávetett felsőoktatás átalakítása ellen.

Első lépés: Népszavazás! 
Az elmúlt két és fél év kormányzati intézkedései mára tarthatatlan helyzetbe sodorták
a felsőoktatást. Az alaptörvénnyel és az Európai Unió jogával is szembemenő hallgatói
szerződés bevezetése, az államilag finanszírozott keretszámok folyamatos csökkentése, egyes
szakterületek megbélyegzése, a drasztikus forráskivonások és az intézmények oktatási,
gazdálkodási és önigazgatási autonómiájának semmibevétele méltatlanok azokhoz az
értékekhez és célokhoz, amelyek nevében elkövették őket.
Huszonhárom évvel a rendszerváltás után egyetemeink és főiskoláink ma ismét arra
kényszerülnek, hogy kilátástalan anyagi helyzetükön – amelyet az elmúlt hetek zárolásai csak
még tovább súlyosbítottak – „szénszünettel” javítsanak, ami ezúttal már közvetlenül
veszélyezteti a kutató- és oktatómunkát, valamint a félév végi vizsgáztatást is.
Nap mint nap megdöbbenve tapasztaljuk, hogy a felelős minisztérium képtelen
megvédeni a magyar felsőoktatást a kicsinyes költségvetési harcokban, amelyek oltárán nem
átallják feláldozni százezrek jövőjét sem.
A helyzet eddig is súlyos volt, azonban Magyarország Kormánya tegnapi döntésével
még tovább ment: mondvacsinált ideológiákra alapozva meghazudtolta a 2008-as
népszavazás eredményét, amelyet épp a regnáló Fidesz–KDNP kezdeményezett, s amely
elsöprő többséggel mondott nemet a tandíjra.
Ki kell mondanunk: az állami ösztöndíjas keretszámok ilyen mértékű csökkentése
nem jelent mást, mint tandíjat, különösen a páriának kikiáltott jogi, gazdasági és
kommunikációs területeken, ahol egyetlen ingyenes hely sem biztosított többé.
Mindezek tükrében álságos épp azok szájából hallanunk az itthon maradás
szükségességéről, akik tevékenysége nyomán fiatal magyarok ezrei hagyják el az országot,
hogy az őket megbecsülő és tárt karokkal fogadó külföldön próbáljanak szerencsét.

A 2010-es választások óta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
szakmailag megalapozott érvekkel, de az ország nehéz helyzetére való tekintettel mindig
kompromisszumra készen ült tárgyalóasztalhoz, s bár ért el eredményeket, összességében
mégsem lehet elégedett. Az elmúlt időben elfogadott intézkedések oly mértékben károsak,
hogy többé már nem csak a gördülékeny működést és a további fejlődést, hanem magát a
rendszer létét veszélyeztetik.
Itt az ideje, hogy a Kormány is belássa: a felsőoktatás nem teher, hanem a gazdaság
növekedésének és Magyarország felemelkedésének záloga.
Ezért összefogásra hívjuk mindazon személyeket és szervezeteket, akik magukénak
érzik a magyar felsőoktatás ügyét, hogy együtt lépjünk fel a Kormány romboló tevékenysége
ellen.
A következő napokban megkezdjük a tandíjmentes, minőségi és európai színvonalú
továbbtanulás lehetőségét visszaállító népszavazási kezdeményezés és az ország felsőoktatási
intézményeiben szervezendő akciók előkészítését, amelyek sikeréhez várjuk a jelenlegi és
leendő hallgatók, családjaik, valamint minden magyar támogatását és segítségét is.

Második lépés: Tüntetések! Közlemény
A mai napon a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának Választmánya
rendkívüli ülést tartott a felsőoktatással kapcsolatos fejlemények okán, mellyel kapcsolatban
az alábbiakat tesszük közzé:
Követeljük a felvételi keretszámok haladéktalan felülvizsgálatát, a tandíjmentes
felsőoktatást és a hallgatói szerződés intézményének eltörlését!
A fentiek érdekében már tegnap felvettük a kapcsolatot a felsőoktatás más
érdekeltjeivel, első körben a Magyar Rektori Konferenciával, a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetével, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetével, valamint a Hallgatói
Hálózattal.
A testület döntése értelmében az Elnökség felhatalmazást kapott a hivatalos
tárgyalások folytatására, és egy, a közös célok érdekében életre hívandó együttműködés
kialakítására.
A következő időszakban tüntető akciókkal kívánunk fellépni a Kormány
elfogadhatatlan oktatáspolitikájával szemben, első alkalommal jövő héten szerdán Budapesten
és az ország más felsőoktatási központjaiban, melynek részleteiről hamarosan tájékoztatást
adunk.
Az egyetemi és főiskolai hallgatói önkormányzatok saját intézményeikben
sztrájkbizottságot hoznak létre a helyi cselekvési terv kidolgozására.
Addig is mindazokat, akik törekvéseinkkel egyetértenek, arra biztatunk és kérünk,
hogy csatlakozzanak a hétfő délután 4 órára az ELTE Lágymányosi Campusára meghirdetett
hallgatói megmozduláshoz is.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája.

A Magyar Rektori Konferencia közleménye

A Magyar Rektori Konferencia (MRK) tájékoztatja a közvéleményt, hogy a ma bejelentett, a magyar felsőoktatást alapjaiban érintő kormányhatározatokkal nem ért egyet. Az előzetes szakmai egyeztetés nélkül hozott intézkedéseket az alábbi indokok miatt elutasítja:

1) A fiatalok és az intézmények számára már a közeljövőt is kiszámíthatatlanná teszik.

2) Az elsősorban fiskális szempontoknak alárendelt elképzelések a korábban közösen elfogadott alapelvekkel is ellentétesek.  Nem szolgálják a felsőoktatás minőségi javítását, a munkaerőpiac által preferált szakterületek támogatását.

3) A családok anyagi teherbíró képességét figyelmen kívül hagyják, ezért szociális igazságtalansághoz és társadalmi szegregációhoz vezetnek. Az idei tapasztalatok szerint az adósságteherrel fenyegető Diákhitel 2 nem tölti be a felsőoktatásban neki szánt szerepet.

4) A továbbtanulni vágyó fiataljaink közül éppen a legtehetségesebbeket késztetik az ország elhagyására.

5) A felsőoktatásból történő forráskivonás a nemzetközi trendekkel ellentétes, nem felel meg a fejlett országok gyakorlatának és a magyar felsőoktatás leszakadásához vezet.

6) A felsőfokú tanulmányok folytatására alkalmas fiatalok tömegei számára válik elérhetetlenné a diploma megszerzése, ez nagymértékben veszélyezteti az értelmiség újratermelődését.

A Magyar Rektori Konferencia elkötelezett a minőségi felsőoktatás mellett, ennek érdekében továbbra is kész együttműködni a felsőoktatás koncepciójának kidolgozásában.

MRK közlemény 2012. 12. 06.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*