Minden eddiginél jobban számítanak az amerikai magyarok?

Amerika új magyar állampolgárai minden eddiginél inkább számíthatnak a hazájukra, és a haza is minden eddiginél jobban számít rájuk – jelentette ki Áder János annak a közel száz új magyar állampolgárnak, aki a New York-i magyar főkonzulátuson a köztársasági elnök jelenlétében tette le kedden az esküt.

“Ma közös szándékkal, azonos akarattal lépték át e ház küszöbét. Tanúságot tenni jöttek. Arról, hogy nem csupán magyarnak érzik és vallják magukat. Nem, önök ennél többet vállalnak: azt, hogy a világ előtt is készek osztozni a mi egymásért érzett felelősségünkben” – hangoztatta az államfő.

“Azt vállalják, hogy jóban és rosszban, ínségben és bőségben cselekvő tagjai lesznek nemzetünknek. Egy nagy közösség részesei, és immár nemcsak lélekben, hanem a jog által szentesítve is” –  mondta Áder János.


“Nem ettől a mai eskütől válnak magyarrá. Mostantól másképpen lesznek magyarok. Minden eddiginél inkább számíthatnak a hazájukra, és a haza is minden eddiginél jobban számít önökre.” Áder János azt kívánta a jelenlévőknek, hogy az eskütétel estéje hozza el nekik a révbe jutás, a lelki hazatérés érzését.Mert az igazi hazát nem a határok jelzik, nem is a zászló vagy a címer, az igazi haza ott és azokban él, akik hisznek benne – jelentette ki.

A köztársasági elnök a New York-i és a metropolis környéki magyarság képviselőinek részvételével megtartott fogadáson átnyújtotta Vermes Gábor történésznek a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét több évtizedes tudományos tevékenységéért és a magyar kultúra egyesült államokbeli terjesztéséért.

Vermes Gábor, aki eredetileg geológiát hallgatott, 1956-ban hagyta el Magyarországot. Amerikában a Stanford Egyetemen doktorált, majd a neves kaliforniai alma materben, a San Franciscó-i Állami Főiskolán és a New Jersey-i Rutgers Egyetemen oktatott, de kutatásokat folytatott Bécsben és Budapesten is. Kutatási érdeklődése középpontjában egyetemi évei alatt az újkori magyar történelem állt, konkrétan a dualizmus kora. Több cikke jelent meg erről a korszakról. Noha fő célja Tisza István miniszterelnök életrajzának megírása maradt, rajta keresztül az egész akkori magyarországi társadalmat, valamint az akkori kül- és belpolitikát megpróbálta megérteni és elemezni.

Vermes professzor aktív és meghatározó tagja a New Brunswick-i és a New Jersey-i magyar közösségi és tudományos életnek, és alapító tagja a magyar főkonzulátus kezdeményezésére létrehozott New York-i Magyar Tudományos Társaságnak.

Amerikai Hírújság/MTI

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*