Az Amerikai-Magyar Koalíció tiltakzása

Az Amerikai-Magyar Koalíció elküldte szerkesztőségünknek azt a levelet, melyben a Sepsiszentgyörgyön meghozott politikai indíttatású döntés ellen tiltakozik. A levelet teljes terjedelmében közöljük.

AZ AMERIKAI MAGYAR KOALÍCIÓ NYILATKOZATA A SEPSISZENTGYÖRGYI SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUM ÜGYÉBEN:

 Mi, az Amerikai Magyar Koalíció tagjai csatlakozunk a szélesebb körű magyar diaszpórához azért, hogy kifejezzük határozott tiltakozásunkat a Sepsiszentgyörgyön meghozott, politikai indíttatású döntés ellen, melynek értelmében újraállamosítani akarják a Székely Mikó Kollégiumot.  Ez a döntés megsemmisíti egy magyar intézmény történelmileg bizonyított tulajdonjogát; kötelességük teljesítése miatt jogtalanul börtönbüntetésre ítéli Markó Attilát és Marosán Tamást; valamint jelentős visszalépésnek minősül a romániai egyházi tulajdonok fájdalmasan lassú és elhúzódó visszaszolgáltatásának folyamatában.

 Ez a súlyos ítélet az erdélyi történelmi magyar közösség megfélemlítését célozza, és komoly kétségeket ébreszt a román bíróság függetlenségével kapcsolatban.

Az elmúlt 20 évben az Amerikai Magyar Koalíció első kézből szerzett tudomást azokról a legfontosabb kihívásokról, melyekkel a romániai magyar egyházi iskoláknak szembe kellett nézniük.  Tagszervezetünk, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány 36 éve a magyar közösség emberi jogainak védelmezője.  Tagjaink közül többen nemcsak rendszeres látogatók Romániában, de emellett fő adományozók is, hozzájárulásaikkal segítik a magyar iskolaépületek fenntartását, és ösztöndíjakat biztosítanak magyar diákok számára, hogy lehetőségük legyen megőrizni kultúrájukat és etnikai hovatartozásukat.

Felszólítjuk a romániai hatóságokat, hogy korrigálják a Székely Mikó Kollégium döntés ügyében tanúsított jogtalanságot, és ezáltal bizonyítsák be a nemzeti kisebbségek jogainak tisztelete – mint demokratikus alapelv – iránti, gyakran hangoztatott elkötelezettségüket.

Washington, DC, August 31, 2012

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*