Ki áll a green gold bank közösségi zöld-befektetés hátterében?

Az elnevezés hátterében az a közösségi befektető csoport valamint egy Magyarországon bejegyzett Zártkörű Részvénytársaság (Kautéla Zrt.) áll, amely 1997-óta van jelen a hazai zöldenergia piacon. Hivatalos weboldala az energiacentrum.com, ahol megtalálhatóak a cég hivatalos adatai. A nagy múltú energetikai cég főleg a villamos energiatermelés szél és napenergia eszközeivel szerzett hírnevet magának az elmúlt időszakban, referenciái több kontinensen is megtalálhatóak. 

A cég az energetikai rendszerek telepítésén túl jelenleg Európában egyedül gyárt 50 kW-os szélerőművet kontinentális szélviszonyokra adaptálva, amilyen a hazai viszonyokat is jellemzi. Mostantól a cég, Green Gold Bank összefoglaló néven olyan lehetőséget kínál magánszemélyek számára is, ami egy perspektivikus zöld-befektetés a hazai törvényi szabályozás és adottságok keretében.

Az elmúlt évtizedben hazánkban is olyan törvényi változások zajlottak le, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy az energetika beruházások révén megtermelt energia szabályozott körülmények között, szabadon értékesíthető. Különösen igaz ez a zöldenergiából származó energiatermelésre, amely mint Európai Uniós prioritás, kifejezetten támogatott. Az energiaszolgáltatók számára zöldenergia átvételi kötelezettséget írnak elő, így a zöldenergia olyan termékként értelmezhető, amelyet annak megtermelője minden körülmények között értékesíteni tud.A törvényi szabályozás a zöldenergia átvételi árát illetően országonként eltérő, de szinte mindenhol szubvenciót élvez, tehát Magyarországon is. Ez az oka tehát annak, hogy a környező országok után hazánkban is megjelentek a nagy szélerőmű vagy naperőmű beruházások, a befektetők megtérülési számítások után rentábilisnak találták a befektetéseket.

Ezek a befektetések sokszor még a befektetők anyagi erőforrásait is meghaladták, így a beruházásokra banki forrásokat vettek igénybe, melynek költségét szintén kalkulálták a megtérülési számításokban. Esetenként arra következtettek, hogy 6-8 éves megtérülés mellett a beruházásból akár 25 éven keresztül profitálnak, így sokáig jövedelmező vállalkozást indítottak. Magyarországon ma szintén adott a lehetőség egy meghatározott teljesítményszintig olyan zöldbefektetéseket eszközölni, amelyek jövedelmezőek a befektetők számára, különösen akkor, ha egy ilyen beruházást nem terhel banki költség.

Természetesen az olyan hazai, szakmai zöldbefektetők száma, akik egy összegben több tíz millió forintot tudnak áldozni zöldbefektetésre már jóval kevesebb, mint más nyugat- európai országokban, ezért az ilyen befektetésekből sokszor külföldi társaságok húznak hasznot. Ezt a nyereséget természetesen olyan személyek is realizálhatják, akik egyedül nem, de közösen, egy szakmai tapasztalatokkal rendelkező cég közreműködésével már képesek véghezvinni, így véve ki részüket a zöld üzleti lehetőségből és annak hasznából.

Kinek kell a zöldenergia?
A zöldenergiából termelt villamos áram felhasználása történhet ott, ahol arra helyben is szükség van, ipari, mezőgazdasági üzemek, egyéb felhasználók stb. valamint arra is lehetőség van, hogy a közcélú villamos hálózatra táplálva az áramot értékesítsük az áramszolgáltatónak kiszámlázva, ezzel realizálva a bevételt. Az energiára tehát mindenképpen szükség van, sőt láthatóan egyre több a világ energia felhasználása. A zöldenergiára pedig annál inkább szükség lesz a világon mindenhol, minél drágábbá válnak és fogynak a fosszilis energiahordozók az olaj, gáz, szén stb. Látható tehát, hogy a jövőben egyre biztosabb piaca van a megújuló energiaforrásoknak, de már ma is igen kedvező a zöldenergia befektetés.

Milyen megoldásokat kínál a zöldenergia befektetés és hogyan lehetek részese?
A zöldenergia befektetések azok típusaitól és a helyi lehetőségektől és a zöldberuházás típusának minimális fedezeti költségétől is függenek. Magyarországon is vannak kisebb és nagyobb tőkét igénylő megújuló energiaforrásokra alapozott befektetési lehetőségek, amelyek eltérő hozamúak lehetnek. A kifejezetten befektetési célú zöldenergia erőművek közül az ugyanolyan teljesítménykategóriába tartozó 50 kW-os ún. háztartási kiserőművek közül össze lehet hasonlítani pl. a napelemes és szélerőműves erőművet bekerülési költség és megtermelt árbevétel szempontjából, mint befektetői szempontból.

Nézzük először a megtermelhető árbevétel lehetőségét.
Egy 50 kW-os napelemes erőmű a hazai napsütési viszonyok között a szakemberek által általánosan használt számítási mód szerint maximum évi 1200 óra hasznos napsütéses szorzóval számolva tehát 50 kW x 1200 óra azaz 60.000 kWh villamos energiát termel hozzávetőleg 25 éven keresztül. ( ≈ 2.000.000. Ft +Áfa/év )
Egy 50 kW-os megfelelő paraméterekkel rendelkező kontinentális típusú szélerőmű a hazai kedvező szélviszonyok (5 m/s) mellett 130.000 kWh villamos energiát termel szintén 25 éven keresztül. ( ≈ 4.300.000. Ft. +Áfa/év )

Most pedig nézzük a beruházás költségét.
Egy 50 kW-os napelemes erőmű bekerülési költsége megközelítőleg 22-25 millió Ft.
Egy 50 kW-os szélerőmű bekerülési költsége megközelítőleg 32-35 millió Ft.

Következtetések
A két zöldbefektetés változatot összehasonlítva látható, hogy a befektetés költsége közel egyharmadával tér el egymástól, viszont a várható hozama több, mit duplája a szélerőmű javára. A megtérülés és az azutáni időszak hozama szempontjából a fenti befektetések közül a szélerőmű lehet kedvezőbb. Természetesen a fenti két különböző típusú zöldenergia befektetésen kívül vannak más, nagyobb tőkét igénylő és akár nagyobb hozamot is nyújtó lehetőségek, amelyeket egy szélesebb körű zöldbefektetői létszám vagy magasabb egyéni befektetett összeg mellett hasonlóan meg lehet valósítani.

Hogy működik a közösségi zöld-befektetés?
Egy közösségi zöldbefektető csoport esetében természetesen a kiválasztott zöld beruházás költségét és bevételét is igazságosan kell elosztani. Mindemellett várhatóan különböző lehetőségei lehetnek az egyes befektetőknek, ezért a közösségi befektetés során egy limitált mértékig meg kell adni arra a lehetőséget, hogy aki több részt tud vállalni az egészből az ezt megtehesse. A limitált mérték bevezetésére azért kerül sor, hogy ne kerülhessen egy közösségi befektetés kizárólag egy személy többségi tulajdonába, így a limit a teljes befektetés maximum 10 %-a, ennél nagyobb részt ugyanabban a projektben nem tölthet be ugyanazon zöldbefektető.

Hogyan lehetek én is Zöldbefektető?
Zöldbefektetővé válhat mindenki, aki az egységekre osztott részből vásárol minimum egy részt, (jelenleg 600 Eurónak megfelelő összeg) maximum a zöldbefektetés teljes bekerülési költségének 10 % -át elérő részeket. Mivel több zöldbefektetési projekt is indul, így egy személy akár több zöldenergia projektben is részt vehet hasonló feltételekkel. A zöldbefektetések szakmai hátterét a Kautéla Zrt., mint beruházó végzi, aki szintén befektető a zöldenergia projektben a beruházás 10 %-os mértékében. A befektetők szükséges létszámától függően indulnak a közösségi zöld beruházások. A magasabb beruházási értékű, de gyorsabban megtérülő zöldbefektetések olyan gyorsan tudnak elindulni, amilyen gyorsan összegyűlik egy-egy megvalósítandó beruházás induló költsége, tehát a projekt megkezdése nem igényli a teljes beruházási összeget. A teljes beruházást természetesen kizárólag akkor tudja üzemeltetni a közösségi befektető csoport, amennyiben a projekthez szükséges teljes összeg rendelkezésre áll.

A közösségi zölderőműveket a Kautéla Zrt. üzemelteti és az erőművet visszabérli a zöldbefektetőktől, akik így 10 %-os hozamot kapnak, majd a zöldbefektetés projekt élettartama végén, a 25.évben a cég a teljes projektet visszavásárolja. A zöldbefektetésre vonatkozó szerződés minimum 3 évre szól, de arra is van lehetőség, hogy a befektető a idő előtt felbontsa a szerződést.

Amerikai Hírújság/energiacentrum.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*