Világsztárok mellett dolgoznak a magyar személyvédelmi szakemberek

Exkluzív: Az International Bodyguard and Security Services Association (IBSSA) a civil biztonságszolgálati és biztonságtechnikai szféra független nemzetközi szövetsége. Non-profit szervezet, amely tagjainak tevékenységét nemzetközi méretekben összefogja, koordinálja és szakmai vonatkozásban segíti. A szövetség mára hatalmas nemzetközi szervezetté nőtte ki magát, több mint 120 országban van jelen, és tagjain keresztül több százezer, a biztonsági szférában dolgozó szakembert képvisel. A Szövetség tagjai naprakészek a bűnmegelőzés legmodernebb eszközei vonatkozásában, munkájukat a regionális irodák és a tagországok képviselői segítik.

Az IBSSA elnökével Prof. Popper György-el beszélgettem a szervezetről, akit 1998-ban a Budapesti Kongresszuson választottak meg  vezető tisztségre, majd 2003-ban és 2008-ban egyhangúlag újraválasztottak.

Prof. Popper György az IBSSA Elnöke

Ön a Nemzetközi Testőr és Biztonsági Szolgálatok Szövetsége mellett a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége elnök helyettese és egyben a Szuverén Ciprusi Rend ügyvezető nagykancellárja. Segítene olvasóinknak az értelmezésben, miről is szól a Lovagrend?
-Engedje meg, hogy kijavítsam: a Nagymester helyettese vagyok. A Jeruzsálemi Szent János Rend, ismertebb és későbbi nevén Máltai Lovagrend egy közel ezeréves szervezet. A mi Rendünk az Autonóm Perjelségeket egyesítette szövetségbe (KMFAP), amely ma már többvallású lovagrend. Fő tevékenységünk a hagyományok ápolása mellett a humanitárius tevékenység, a rászorulók segítése világszerte. A mi rendünk – alkalmazkodva a világon megváltozott körülményekhez, elsőként a lovagrendek közül – a XX. és XXI. század nagy társadalmi problémái felé fordult: így foglalkozunk bűnmegelőzéssel, kábítószer és káros szenvedélyek elleni küzdelemmel, terrorizmus elleni harccal, katasztrófa védelemmel és elsősegélynyújtással is! Kiemelt programjaink egyike a „Gyermek- család és település biztonsága”. Ebben a témában már évekkel ezelőtt szerveztünk közös rendezvényeket több országban, most ismét számos rendezvény van előkészítés alatt és egyre növekszik az együttműködő szervezetek száma.

Fotó: IBSSA

Még szorosabbra fűztük az együttműködést, az EFUS (European Forum for Urban Safety – Európai Fórum a Városok Biztonságáért) szervezettel, amelynek 2011-ben Máltán megrendezett konferenciáján nagy delegációval vettünk részt és segítettünk az IPA (International Police Association) és más szervezetek bevonásában is.

Nagyon fontos kérdésről és rendkívül szerteágazó területről van szó és nagyon sok a tennivaló, elég arra gondolni, hogy a terrorizmus, kábítószer és általában a bűnözés milyen nagy mértékben képes befolyásolni egy város és lakóinak életét! Nyilvánvalóan ezért kezelik kiemelten ezeket a kérdéseket a nagy nemzetközi szervezetek mint az ENSZ és EU, vagy az Európa Tanács. Erre való tekintettel mi is figyelemmel kísérjük e szervezetek tevékenységét és fontosnak tartjuk lehetőségeink szerinti támogatását. Ezen elvek szellemében folytat az IBSSA aktív együttműködést az INEOA-val (International Narcotic Enforcement Officers Association – Kábítószer ellenes Tisztek Nemzetközi Szövetsége), s mi is létrehoztunk új kábítószer ellen küzdő civil szervezeteket, mint az EDDKE (European Drug Prevention Centre Union – Európai Drogelhárítás és Drogmegelőzési Központ Egyesület). A közelmúltban együttműködési megállapodást kötöttünk a NATEA-val is (International Narcotic and Anti-terrorist Enforcement Officers and Civil Association – Nemzetközi Kábítószer és Terrorizmus Elleni Tisztek és Civilek Egyesülete).

IBSSA Belgium (Fotó:IBSSA)

Közismert, hogy a természeti katasztrófák is óriási károkat és komoly zavarokat okozhatnak a települések életében, legyen az földrengés, tűz, árvíz vagy akár nagy vihar – ez indokolja, hogy az együttműködés rendszerét kibővítettük katasztrófaelhárító és tűzoltó szervezetekkel, elsősorban nemzetközi, de nemzeti szinteken is. Így született együttműködési megállapodás az IBSSA és a Máltai Lovagrend (KMFAP) Elsősegélynyújtó Nemzetközi Szervezete, a FEMERAID (Federation of Medical Rescue and Aid) között. Itt kell megemlítenem a jelentős humanitárius tevékenységet kifejtő más lovagrendekkel kialakított együttműködést is: Ordo Hungariae, Szt. Lázár Rendi Unió, és a Nemzetközi Szent György Lovagrend Holland szervezete, a teljesség igénye nélkül.

A rendnek van egy lovagi egyesülete is a Máltai Lovagok Magyar Egyesülete, amelynek ön az elnöke. Milyen tevékenységet végez egy lovagi egyesület?
A rendnek a világ 80 országában vannak lovagjai, a magyarországi lovagjaink és dámáink tevékenységének szervezésére és összefogására hoztuk létre a Magyarországon bejegyzett egyesületet, ahogy más országokban is bejegyzésre kerültek a lovagrend Nagyperjelségei. Tevékenységünkben a legfontosabb a humanitárius munka, amelyből ki kell emelni az árva-gyermekek oktatását-képzését segítő „International Orphan Program”-ot, Magyarországon évente több millió forintot fordítunk e célra, elsősorban külföldi lovagjaink nagylelkű adományaiból.

A diplomáciai misszió mellett az IBSSA elnöke is, hogy egyeztethető össze a két szervezet vezetése a mindennapjaiban?
A két szervezet között hosszú évek óta szoros együttműködés van a nemes célok megvalósítása érdekében, ezt elősegítik mindazok a munkatársaim és partnereim, akik lovagok és egyben az IBSSA tisztségviselői vagy tagjai. Egyébként ez elsősorban szervezési kérdés, hiszen ha jó csapattal dolgozunk, akkor jó szervezéssel és közös rendezvényekkel – sokkal nagyobb siker érhető el!

Mit jelent konkrétan az IBSSA feladatában, hogy összefogja és koordinálja a tagok tevékenységét?
Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetem, hogy az IBSSA mára a világ legjelentősebb civil biztonsági szervezetévé nőtte ki magát, tevékenysége több mint 120 országra, számos régióra terjed ki és közel 50 különböző területet foglal magába, amelyek közül ma már több önálló szervezetként is tevékenykedik az IBSSA ernyője alatt, mint az IBSSA International Sport Federation (IBSSA – ISF), az IBSSA International Bomb Safety Federation (IBSSA – IBSF), a Magánnyomozói Osztályunk, a Közlekedésbiztonsági Osztályunk, stb.
A különböző országokban és régiókban tevékenykedő tagcégeink, szakembereink munkáját segítjük konferenciák, kongresszusok, szakmai képzések szervezésével, információ továbbításával, kapcsolatok megteremtésével nemzetközi szinten.

Antonio Banderas magyarországi látogatása alkalmával Attila Farkas-al Fotó: IBSSA

Terrorcselekmények vonatkozásában köztudottan kiemelten veszélyeztetett és célponti országok közé tartozik az Amerikai Egyesült Államok. Miért pont Magyarországon található az IBSSA központja?
Az IBSSA több központtal működik, az elnöki iroda van Budapesten, a főtitkár székhelye Izraelben található, a szervezet az Egyesült Államokban van bejegyezve és igen aktív az USA-ban, több államban is.

Nemrégiben exkluzív interjút adott lapunknak Hajdu János a Terrorelhárító Központ főigazgatója, amelyben elmondta: „az új biztonsági kihívások között ma, a világban egészen más típusú terrorcselekmények jelentek meg”. Mivel a prevenció a lényeg, Ön hogyan látja, a testőrökre nézve mennyiben jelent ez nagyobb felelősséget?
Nemcsak a testőrökre hárul nagyobb felelősség, hanem a biztonsági terület más dolgozóira is vonatkozik ez, hiszen legtöbb esetben a terrortámadások célpontjai iskolák, mozik, szórakozóhelyek, bevásárlóközpontok, stb., amelyek biztonságára civil biztonsági cégek figyelnek, ezek dolgozóinak megfelelő felkészítése a mi feladatunk, amelyet beépítettünk képzési rendszerünkbe a világ közel 40 országában. A globális válság egyre jobban érezteti hatását, a megélhetés széles rétegek számára egyre nehezebb és ez érződik sajnos a bűnözés és káros szenvedélyek növekedésében is. Mindez – a gazdasági nehézségek ellenére – egyre növekvő feladatokat ró mindazokra a szervekre és szervezetekre, amelyek a biztonságért felelősek! Az is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy nincs a világon olyan szervezet, amely egyedül képes lenne e problémakör megoldására.

Fotó: IBSSA

Az IBSSA – amely a biztonsági piacot nemzetközi szinten képviseli – rendkívül fontosnak tartja az együttműködést a különböző nemzeti és nemzetközi partner szövetségekkel és természetesen a hatóságokkal, azok munkáját elősegítve és támogatva a jelenlegi nehéz gazdasági és közbiztonsági helyzetben. Erre példa az is, hogy – számos elismert és magasan képzett rendőrségi oktató mellett – korábban Hajdu János r. dandártábornok úr is oktatott nemzetközi képzéseinken.

2001. szeptember 11-i terrorcselekmények óta a civil biztonsági szférára is komoly feladat hárul az incidensek megelőzésében. Az Önök szervezete megfelelően fel tudja készíteni a biztonsági dolgozókat, szakembereket a lehetséges eseményekre?
-Igen! Erre már az előző kérdésnél is utaltam. Egyébként a 9/11 terrortámadás után az IBSSA reagált legelsőként a civil szervezetek közül – teljes képzési rendszere átalakításával, a terrorizmus megelőzése és elhárítása tematika beépítésével az oktatásba, amelynek hatékonyabbá tételét szolgálják az egyre gyakrabban szervezett szakmai versenyek, bemutatók és konferenciák is!
A szeptember 11-i terrorcselekményekre válaszul, valamint oktatási rendszerünk kibővítése után az IBSSA Központi Irodája 2002-ben elindította a „SEC-tember” nevezetű nemzetközi kiképző és továbbképző tréninget a biztonsági szakma elismert és képzett oktatói, szakemberei részére. Az évente – minden szeptemberben Budapesten – megrendezésre kerülő képzés résztvevői egy héten át különféle szakmai előadásokon és gyakorlati órákon tökéletesíthetik szaktudásukat, szélesíthetik látókörüket és nemzetközi szinten bővíthetik ismereteiket. A világ minden tájáról érkeznek ide testőrök, vagyon – és személyvédelmi szakemberek, valamint számos ország aktív rendőrei, katonái és elnöki gárda tagjai, hogy részt vegyenek az oktatáson.
A színvonalas és egyre sikeresebb, egyre nagyobb népszerűségnek örvendő nemzetközi szakmai továbbképzésre Európa, Közel- és Távol-Kelet, valamint az amerikai földrész legjobb kiképzőit (S.W.A.T., S.A.S., stb.), mester oktatóit és nemzetközileg elismert szakembereit hívja meg a szervező bizottság.

IBSSA Trinidad and Tobago (Fotó:IBSSA)

A „SEC-tember” évek óta az lBSSA és a magyar rendőrség szoros együttműködése szellemében zajlik, a rendezvény fővédnöke az elmúlt években az országos rendőrfőkapitány volt, illetve a képzésnek minden évben a Belügyminisztérium – Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatósága ad otthont.
A rendkívül nagy kockázatú nehéz feladatok megoldására nemzetközi  „szupercsapatokat” hozunk létre, ezek közül az első felavatására 2012 januárjában az USA North Carolina államában, Charlotte városában került sor. E csapatok tagjai korábban kivétel nélkül valamely hivatásos rendvédelmi szervezet kiválóan képzett, nagy tapasztalatú szakemberei voltak és kár lenne tudásukat nem kiaknázni és hasznosítani a civil szférában!
Programjaink még hatékonyabb érvényesülése érdekében indítottuk el a nemzetközi „Security Exchange” programot, amely során a világ különböző országaiban található tagcégeink egy-két hónapra kicserélhetik dolgozóikat, szakembereiket és így rengeteget tanulhatnak egymástól!

Hogyan készítik fel a lakosságot arra, hogy mi a teendő és a helyes viselkedés terrorcselekmény alatt és után?
Úgy gondolom, hogy a lakosság felkészítésben elsősorban olyan nemzetközi és országos rendezvények szervezése által van szerepünk, amelyek megfelelő média visszhangot kapnak, illetve fontos lehet a témakör beillesztése az iskolai oktatásba. Mindezekkel a kérdésekkel is foglalkozunk.

IBSSA Amerikai Egyesült Államok / Fotó: IBSSA

A biztonsági területen foglalkoztatott szakemberek képzésében mi a legfontosabb?
A biztonsági szféra különböző szakterületeire való képzés biztosítása. Az egységes személyvédelmi képzés kialakítása mellett, hangsúlyt kellene fektetni a biztonsági szakma további területeire is.
Nagy-Britanniában viszonylag jól szervezett a képzés – ettől Magyarország fényévnyi távolságra van! A legnagyobb probléma, hogy miközben a biztonsági szakmának sok különböző területe van, addig lehetetlen egy kaptafára, egy általános képzéssel elérni, hogy a résztvevő mindenre alkalmas legyen! Az érthetőség kedvéért: más a magánnyomozás, a személyvédelem, a bankbiztonság, a közlekedés biztonság, az objektumvédelem, a kamerás megfigyelő rendszerek, és sorolhatnám. Egy jó rendszerben minden szakterületnek megvan a saját speciális képzése: amely jellegében, tartalmában és időtartamában is eltér. Nagy-Britanniában évek óta folyik például „Doorman” képzés az éjszakai szórakozóhelyek beengedő biztonsági emberei részére.

Magyar személyvédelmi szakember Michael Jackson mellett tokiói utazása alkalmával

Milyennek kell lennie egy jó személyvédelmi szakembernek?
Minden területre vonatkozik: az adott területet jól ismerő, az adott feladatra jól felkészített, kiegyensúlyozott személyiségű, széles látókörű és megfelelő nyelvtudással rendelkezik a jó szakember.

Mára felértékelődött az olyan személyvédelmi szakemberek alkalmazása, akik megfelelnek egy szigorú követelményrendszernek, ezen elsősorban az üzleti és politikai élet képviselői védelmét értem. Milyen alkalmassággal kell rendelkezni és vannak-e Magyarországon ilyen szakemberek?
Igen, a civil szférára elsősorban az üzletemberek védelme hárul. A mai globalizált világban eltűntek az országhatárok. Így a jól kiképzett személyvédelmi szakembernek is kell idegen nyelveket beszélnie, fontos, hogy jól tudja használni a fejlett technikát, ismerje a protokoll szabályait és tudjon csapatban dolgozni.

Itt valóban fontos a jó kiképzés, beleértve a szituációs gyakorlatokat is. Magyarországon igen sok jól kiképzett személyvédelmi szakember van, számos világsztár mellett és világméretű rendezvények biztonsági területén dolgoznak és dolgoztak magyar szakemberek, akiket elismernek és szeretnek világszerte! Ebben a vonatkozásban jó híre van a magyar szakembereknek!

Amerikai Hírújság Gaál Rita

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*