Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány pályázati felhívása

Az AmCham Alapítvány pályázatot hirdet Pest megyei gyermekintézmények részére, a mély-szegénységben élő, hátrányos helyzetű gyermekcsoportok tehetséggondozó és mentori programjainak kialakításáért

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány (AmCham Alapítvány) nyílt pályázatot hirdet 18 év alatti szociális vagy egészségi helyzetük miatt segítségre szoruló gyermekekkel foglalkozó Pest megyei szervezetek számára – annak a segélyprogramnak a keretében, amelyet az Amerikai Kereskedelmi Kamara tagjai immáron 23 éve, a Hálaadás Napja alkalmából folytatnak. Az AmCham Alapítvány cél szerinti tevékenysége:“a társadalmi vagy egészségi helyzetükből adódóan tartósan, vagy váratlan esemény miatt ideiglenesen támogatásra, segítségre szorulók, kizárólag 18 év alatti gyerekek, illetve az érintetteket ellátó vagy segítő intézmények illetve szervezetek pártfogása, valamint anyagi és tárgyi eszközökkel és önkéntes munkával történő támogatása”.

Pályázatokat az alábbi Pest megyében bejegyzett szervezetektől fogadunk el: 
·             Általános és középiskolák és azok kollégiumai (önálló és nem önálló gazdálkodásúak egyaránt) és ezek alapítványai,
·             bejegyzett non-profit közhasznú/civil szervezetek, akik több, mint egy éves működési gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat célja:  A mélyszegénységben élő gyerekek felzárkóztatása, tanulásának és továbbtanulásának segítése, támogatása. A leghátrányosabb helyzetű gyerekek leszakadása súlyos társadalmi probléma, integrálásuk az oktatási rendszerbe a jövő teremtés esélyét jelenti számukra. A mentori program, egy hosszú távú támogató együttműködés, olyan lehetőséget ad ezeknek a gyerekeknek, amihez egyébként nem juthatnának hozzá, és olyan példát mutathat nekik, ami a sokszor kilátástalan helyzetből kiutat jelentheti.
Várhatóan kiosztásra kerül:2 millió forint
A minimális saját erő mértéke:A pályázattal támogatásra ajánlott program bekerülésének minimum 10%-át elérő saját eszközzel kell rendelkezni a pályázónak.
A pályázat kiírásának ideje:2012. július 1.
A pályázat postára adási határideje:2012. augusztus 15.
A pályázaton nem támogathatóak:
·             magánszemélyek (sem továbbosztott támogatás, sem ösztöndíj formájában);
·             külföldön zajló rendezvények vagy külföldi résztvevők költségeit magában foglaló programok;
·             elméleti kutatások, amennyiben nem képezik egy szélesebb program részét;
·             deficit finanszírozása; folyó vagy befejezett programok visszamenőleges finanszírozása;
·             olyan programok, melyek költségvetése 50%-nál magasabb működési költséget tartalmaz;
·             vallási és/vagy politikai szervezetekhez kötődő programok.
 Pályázat benyújtására nem jogosultak:
Magánszemélyek, gazdasági szervezetek, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, költségvetési intézmények, közalapítványok, kamarák.
Pályázati feltételek:
A benyújtható pályázatok száma: Minden pályázó egy pályázatot adhat be.
A pályázat elengedhetetlen részét képező mellékletek és tartozékok, formai követelmények:
·          Pályázni kizárólag az AmCham Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet.
·            Hibátlanul és hiánytalanul kitöltött, hitelesített (lepecsételt és cégszerűen aláírt) pályázati adatlap, melynek a része a részletesen kidolgozott szakmai program és az azt alátámasztó részletes pénzügyi terv.
·            Nyilatkozat (lepecsételt és cégszerűen aláírt).
·            Formai hiba esetén a benyújtott pályázatot az AmCham Alapítvány tartalmi vizsgálat nélkül elutasítja.
A pályázatot a következő – a pályázat céljának megfelelő – programok támogatása érdekében lehet benyújtani:
·         Iskolarendszeren kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó programokhoz mentori rendszer kialakítása
·         A személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő csoportos foglalkozások
·         Önsegítő vagy kortárssegítő közösségépítő, agressziókezelő tematikus csoportfoglalkozások mentorok vezetésével
·         Művészetterápiás, egyéb terápiás foglalkozások
·         Önkéntességgel kapcsolatos tevékenységek megismertetése, egymást támogató, visszasegítő foglalkozások kialakítása
·         A tanulási motivációt erősítő, valamint a kulcskompetenciák fejlesztését célzó programok (pl. írás, olvasás, számtani műveletek végzése, megértés, beszéd, kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, hatékony tanulás, érvelés, felelősség, önértékelés, együttműködés, az információ kezelésének képessége)
·         A fenti célok megvalósításához eszközök beszerzése
A pályázatok értékelése:
A beérkezett pályázatokat az AmCham Alapítvány Szakmai Bizottsága értékeli, választja ki és értesíti a nyertest / nyerteseket legkésőbb 2012. szeptember 15-ig.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
 A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani.
A pályázat postára adásának határideje: 2012. augusztus 15.
A nem postai úton benyújtott vagy a határidő lejárta után postára adott pályázatokat az AmCham Alapítvány érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Amennyiben Önök megfelelnek ezeknek a feltételeknek és van olyan program, amelyet támogatásra javasolnak, kérjük, hogy azt az AmCham Alapítvány pályázati űrlapján tegyék meg. Kérdéseikkel forduljanak hozzánk a következő telefonszámon, ahol örömmel adunk felvilágosítást és a következő címeken tudnak elérni minket:
Bosnyák Erika, titkár – AmCham Alapítvány
1051 Budapest, Szent István tér 11.
Tel: +361 428-2088, Fax: (1) 288 9888 E-mail: foundation@amcham.hu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*