Egy ismeretlen Mindszenty fotó ürügyén

Bekes József újságíró

A lélek és a múlt elhanyagolása teszi tönkre Magyarországot – beszélgetés Bekes József újságíróval. Amikor 1922-ben Pongrácz István amerikai kézipoggyász és cipőgyáros harangot öntetett falujának, akkor még élt ez a szép somogyi település. Az összetartozás ige volt.  Bekes József újságíró, aki Somogy régi értékeit igyekszik menteni most egy ismeretlen Mindszenty fotót lelt föl a Koppány völgyi faluban.

Bekes József újságíró

Hogyan bukkant a fotóra?
-Somogy értékeit, hagyományait, az amerikás magyarok történetét kutatom szabadidőmben. Ezt az 1943-ban készült, eddig ismeretlen fotót egy helybélitől, Nagy Gyulától kaptam, de kellett hozzá Csobod Péter kaposvári fényképész barátom önzetlen segítsége, mert az úgynevezett kisfilmes diát elég volt kinagyítani. Mindszenty elsőnek lép ki a falu egyik házának kapuján. A büszke veszprémi püspök, későbbi mártír bíboros mögött az acsai esperes Felker Lőrinc, majd Zakar András titkár. Mindszentyt, ahogy az idős falubeliek mesélték 25 fős lovasbandérium várta a  a keresztnél, ez volt az első bérmálása.

Somogyacsa is pusztulásra van ítélve, lakóinak többsége holland állampolgár: ez lesz a kis falvak sorsa?
-Én még 1980-ban kezdő újságíró koromban azzal vicceltem egy jegyzetemben, hogy tízmillió disznó országa vagyunk. Utalva a sertések és a lakosság számának egybeesésére. Nagy botrányt csapott a lap főszerkesztője. Ma kétmillió sertés sincs, vagyis „állatira” kiürült a magyar falu. Az egykori istállókban csak szemét, rozsdás szerszámok, meg használt bútorok vannak. Nincs háttér, tartalék. Érdekes, sokat járok Erdélybe, ott sokfelé úgy hívják az istállót, hogy Élet. Annyira becsülik, a tehenet, lovat, tyúkot, bárányt. Ebben, hogy így alakult az utolsó húsz év mentalitása a ludas. Ez a korrupt vagyonosodás, ez a politikai mohóság. A politikai elit alkonyát éljük, az emberek nem hisznek a politikusoknak, ugyanakkor elvesztették hitbéli kötődésüket is. A fiatalok agyát átmosták a kereskedelmi televíziók, azt hitetve el velük, vannak azonnali fényes karrierek..Nincs ingyen ebéd. Válságban van Magyarország és föltámadása csak vidéken kezdődhet el…

Visszatérve Acsára és a vallásra: harangszó, amely régen ötkor keltette a falu népét, most a holland, olasz, angol és német új telepesek kívánságára hat órakor szól.
-Ez talán a legjobb példája hol is tart egy faluközösség erőben, hitben és gerincben. A feleségem, aki acsai lány, neki is legszebb dallama a harangzúgás. Különös felfedezés társul ehhez. Ezt a szívhez szóló egyedi kongást véltük felfedezni Tokaj-hegyalján, Erdőbényén egy országjárásunk alkalmával. Amikor felkapaszkodtunk a toronyba, beigazolódott, jól hallotta. Az erdőbényei harangot is az acsai Pongrácz István öntette. Tisztelegve ezzel feleségének, Mariskának, aki árva lányként vágott neki Amerikának, hogy megkeresse a boldogságot és a reménnyel kebelében egyszer hazaérkezzen. Acsáról és Koppányból kivándorolt a fele falu Amerikába. Mentek reménnyel, futottak a szegénység elől. Az acsai lányoknak alig akadt horogra valaki, úgy szétszéledtek a legények. Mariska utolsó levelét Acsára College Point, New York címről írta. De visszavágyott Istvánjával, amiről a gazdag és csillagporos Amerikában is a legtöbbet és legszebbet beszéltek, s ahova mi is szüntelenül vágyunk – a szülőföldünkre. A feleségem nagymamája még Stubenville-ben született, az apósom ezért az ötvenes években piszkos Amerika barát volt.

Mindszentynek van kultusza Magyarországon?
-Határozott igen a felelet. Azon bátor magyarok egyike, aki hazája függetlenségét, szabadságát az egyéni sorsa elé helyezte, akárcsak Kossuth Lajos, Pulszky Ferenc, Rákóczi Ferenc vagy éppen Mikes Kelemen. Ennek a kis falunak a sorsa jól példázza a magyar valóságot.  Az 1938-as eucharisztikus világkonferenciára Budapestre nagyobb számú küldöttség utazott, ahányan most templomba járnak. Vonattal mentek a fővárosba, hogy lássák misézni Pacelli vatikáni bíborost, a későbbi XII. Pius pápát, hogy megtapsolják a kivilágított hajót a Dunán, amelyik az oltári szentséget vitte. A világkonferencia ifjúsági arca Csík Ferenc, a kaposvári származású olimpiai bajnok volt. Mindszenty egyébként állta a humort, mert a bérmáláskor, amikor szelíden számon kérte Felker Lőrinc paptól a templom és az iskola állapotát, Lőrinc pap azt felelte neki: kegyúr, várjuk tőled a lehetőségeink bővülését. Kedves mosolygással válaszolt. Most azt tervezzük, hogy augusztusra helyreállítjuk a dombkálváriát, a képeket már adakozással pótoltuk.

Mindenkinek van egy Somogyacsája?
-Kell hogy legyen. A bátorító szándék, az összefogás, a múlt ismerete visz előre bennünket. Ebben az anyagias világban persze nehéz ezt a harcot vívni. De vannak érték és jó példák, nekünk például mindenekelőtt Koppány vezér, aki a velünk határos Koppány völgye, Pogány vár, Somogyvár, valamint az egész Somogyország hercege volt ezer éve. Ma egy idetévedőnek csak a szegénység látszik. Pedig a falut, a földet, az emberek küzdés vágyát sosem szabad lebecsülni. Amikor még a magyarok vággyal ébredtek. Vágytak szántani, vetni, szeretni, és készek voltak a vágyaikért meghalni. Amikor még ebben a kis faluban is 77 fogatot, négy kocsmát, három iskolát számláltak és a falut annyi pince és szőlőföld koszorúzta, hogy három napig se lehetett kijózanodni, ha valaki komától komáig vendégeskedett. Mára alig maradt valami: a négy világtáj felől csak a motoros fűrészek zúgnak és nyomukban halnak a fák, fogy az erdő, lecsupaszodik táj. Nem adjuk föl, az ilyen emlékek, mint ez a most felfedezett Mindszenty látogatás is erőt ad nekünk és megbecsülést egykori elődeinknek.


Koppány emléke

Koppány miatt a somogyiak egy évezreden át a büntetett megye voltak. István király Pannonhalma alapító levelében Somogyot lázadó megyének írja, ki veteményével, borával, barmával kell hogy szolgálja Márton templomát, örök időkre. Bűnhődjenek igazunkért, derék táltos hitükért, rovásírásukért őseink. Aztán amikor a német lovagok, Orci, Hont, Pázmán tőrt döftek a somogyi pogány vezérbe, elkezdődött egy új időszámítás. Ezer évig tartott a pogányság kiátkozása, most azonban  mai fiatalok már keresik az ősi hagyatékot. Somogyacsán is arra készülnek, hogy Koppány sírját kutató, a Pogány vár feltárást vezető  egykori régésznek Rómer Fórisnak kanonoknak és barátjának a szekszárdi múzeum alapító Wosinszky Mórnak emléktáblát állítsanak.

Gaál Rita

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*