“A jövőbe látó újítók”

A mai napon, április 26-án, a Szellemi Tulajdon Világnapján a magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) csatlakozik a szellemi tulajdon fontosságát és kiemelkedő szerepét ünneplőkhöz, így járulva hozzá az innováció és kreativitás terjedéséhez szerte a világon. 

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara sajtóközleménye a Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából:

A szellemi tulajdon a munkahelyteremtés sarokköve, és mint ilyen, lényeges szerepet játszik a jelen és a jövő tudás alapú társadalmának megteremtésében. Az innováció alapvetően járul hozzá a növekedéshez a pénzügyi válság idején Európában és az egész világon, fontos tehát, hogy a szellemi tulajdon értékét megértsük és megvédjük, hiszen a fenntartható gazdasági növekedésnek elengedhetetlen eszköze. A szellemi tulajdon ösztönzi az alkotótevékenységet, biztosítja a feltalálók érdekeinek védelmét, az innovációs befektetések megtérülését, ezáltal elősegíti az új technológiák kidolgozását, a találmányok és az azokon alapuló új termékek, szolgáltatások világpiacra kerülését. A szellemi tulajdonjog erősíti az üzleti bizalmat és fontos a fogyasztóknak is.  Szavatolja a választás szabadságát, illetve a termékek és szolgáltatások magas minőségét világszerte.

„Az egészségügytől kezdve az energetikán és az információ-technológián át egészen a háztartási technológiákig a találmányok, a szellemi alkotások egész életünket átfogják” – hangsúlyozta Reich Lajos, az AmCham Innovációs Bizottságának elnöke. „Az innováció gazdasági növekedésünk motorja. Ahhoz, hogy ez a motor hiba nélkül üzemelhessen, a politikának szavatolnia kell a szellemi tulajdon magas szintű védelmét” – tette hozzá.

A szellemi tulajdonjog védelmi szintjének esetleges gyengülése kedvezőtlen hatást gyakorolna az üzleti bizalomra, visszafogná az innovációt és az új befektetéseket, így gazdasági hanyatlást idézne elő. Szűkítené a fogyasztók tájékozott válaszásását, aláásná a védelemmel biztosított minőségi garanciákat.

Az AmCham szerint félő, hogy az alapvető, globálisan hasznosítható szellemi termékek nem mindig kapják meg a szükséges jogi védelmet és támogatást a politika világától, noha ez elengedhetetlen feltétele a gazdasági növekedésnek és sikernek. A gyógyszeripar és a zöld technológiák terén például nő a nyomás a kötelező technológia transzfer vagy a kényszerengedélyezés és/vagy az üzleti titkok közzététele iránt, amelynek indokául a piachoz való közérdekű hozzáférési lehetőségek megteremtése szolgál. Hasonló hatást váltanak ki a szigorú címkézési előírások, amelyek megnehezítik vagy csökkentik a gyártók azon képességét, hogy megkülönböztessék termékeiket a versenytársakétól a fogyasztói termékek és szolgáltatások piacán.

„Az ilyen intézkedéseknek igen kedvezőtlen lenne a hatása a szellemi vagyon értékére. Ezek az értékek a vállalati szféra befektetésének eredményeként jönnek létre a világ gyorsan növekvő piacain” – mutatott rá Bacher Gusztáv, az AmCham szellemi tulajdonjog védelmével foglalkozó bizottságának elnöke. „Meg kell fordítani az ilyen irányú folyamatokat, hiszen döntő, hogy a világgazdaság szempontjából oly fontos szellemi tulajdon hatékony védelme általánosan elfogadott legyen”.

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a szellemi tulajdon értékét széles körben megértsék, illetve, hogy a kamara tagvállalatai továbbra is értelmét lássák fejlesztéseknek és innovatív tevékenységnek. „Az AmCham elkötelezett amellett, hogy az innováció és az ipar kedvező feltételekkel működjön Magyarországon. Együttműködünk az érintett felekkel abban, hogy ez a jövőben is így maradjon. A szellemi tulajdon magyarországi jogi védelme megfelel a nemzetközi követelményeknek (lásd pl. TRIPS Megállapodás) és az EU jogharmonizációs előírásainak. Az utóbbi években a kormányzati politika kiemelten kezeli a hamisítással és kalózkodással szembeni fellépést. Ennek intézményi háttere a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT), amelyben részt vesznek a különböző kormányzati szervek és a szellemi tulajdon területén működő szakmai és érdekképviseleti szervezetek, azaz a jogosultak képviselői. A HENT elsődleges feladata a hamisítás elleni intézkedési tervek kidolgozása, végrehajtásuk összehangolása” – mondta Bacher Gusztáv. „A szellemi tulajdonjogok adják a globális innováció lényegét, és a mai napon, a Szellemi Tulajdon Világnapján ünnepeljük az innováció társadalom számára nyújtott értékét” – áll az Amerikai Kereskedelmi Kamara sajtóközleményében.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*