Az egész világon elismert szaktekintély a magyar kutatóprofesszor

Hawaii nagy szigetről, egy kis történet jutott eszembe: Élt régen Puna terület törzsfőnöke, aki semmi másról sem tudott beszélni, csak a saját birodalmáról. Bármerre járt, Punát dicsérte. Mindenkinek csak azt mesélte, milyen gyönyörű az ő vidéke. A szigeten minden növény megterem, hatalmasra nőnek a zöldségek és édes gyümölcsöktől roskadoznak a fák. A banánok fürtökben lógnak fákról és lábunk alatt burjánzik a táró.Ha a tengerészek a parthoz közel hajóznak, orrukat megcsapja az édes virágillat. Még a madarak is a mi fáinkat szeretik a legjobban, itt gyűjtik az édes nektárt. Egy szó mint száz, Puna a világ legszebb földje”.

A világnak eme legszebb földjén Oahu szigetén, Honoluluban él és dolgozik egy magyar kutatóprofesszor Csiszár Katalin, az University of Hawaii professzora rendkívül széles körben elismert tudományos szaktekintély. 1981-ben a József Attila Tudományegyetemen, (ma Szegedi Tudományegyetemen) szerzett biológiából summa cum laude minősítésű diplomát, majd a Szegedi Orvostudományi Egyetemen Ph.D. fokozatot. Számos tudományos társagág mellet a New York-i Tudományos Akadémia és az Amerikai Rákkutató Társaság tagja. Oktatói és kutatói munkássága mellett kiemelt figyelmet fordít a magas színvonalú orvosképzésre egyetemi, rezidensi, doktori (Ph.D.) és posztdoktori képzési formákban egyaránt, amelyek során megkülönböztetett törődéssel igyekszik segíteni a magyar diákokat. A Hawaii Egyetem Csiszár Katalin tevékenységének köszönhetően vált a hawaii magyarság egyik meghatározó szellemi központjává.

Dr. Csiszár Katalinnal több évtizedes oktatói és kutatói tapasztalatairól beszélgettem.

Gratulálunk, a napokban értesültünk róla, hogy Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült, melyet Bokor Balázs nagykövettől vehetett át, a magyar orvostudomány nemzetközi hírnevének öregbítéséért. Mennyire érte váratlanul a kitüntetés?
– Egy klinikai kutatás iránt érdeklődő orvosoknak tartott előadássorozatom heti prezentációjára igyekeztem éppen amikor  a Los Angeles-i követség hívott azzal a hírrel, hogy  egy érdemrendet fogok kapni március 15-én.  Őszintén szólva annyira meglepődtem, hogy nem is tudtam  felfogni mi lesz ez a kitüntetés. Végül is csak az átadási ünnepség előtti napon tudtam meg, hogy a rendkívüli elismerés amiben részesülök, az érdemrend a Lovagkereszt.

A József Attila Tudományegyetemen biológiából szerzett diplomáját, majd a Szegedi Orvosegyetem szerzett Ph.D. fokozatat követően Szeged, Utrech, Párizs, és München után 1989-től dolgozik az Egyesült Államokban. Miért pont a Hawaii egyetemen kezdte el kutatói munkásságát?
-Az Egyesült Államokba egy meghívásnak eleget téve kerültem. Munkámat a Washington-Bethesda Naval Hospital-hoz kapcsolódó Orvosi egyetem Patológiai Tanszékén kezdtem, két éves ösztöndíjjal. Kutató munkámat egy további meghívás kapcsán a New Jersey Ruthers Egyetemen és a University of Medicine and Dentistry, New Jersey (UMDNJ), Sebészeti Osztályán folytattam négy évig. Itt kerültem kapcsolatba a klinikai genetikai és molekuláris genetikai kutatással, ami azóta is fő érdeklődési területem. A Hawaii Egyetemre egy nagy a National Institues of Health (NIH) által támogatott genetikai kutató program keretében kerültem. Az itteni etnikailag összetett és genetikailag egyedi népesség, alkalmasnak bizonyult egyes betegségek, mint szív és érrendszeri megbetegedések vagy diabetes genetikai tanulmányozására.

2002 óta a Hawaii Egyetem Rákkutató Központ Kiegészítő és Alternatív Orvostudományi Tanszékének professzorra.  Küzdelem a kulcsszó, ha a rákról beszélünk, de bármely problémát – csak akkor oldhatunk meg, ha ismerjük annak pontos okát. Hol tart ma a tudomány a rákkutatásban?
-Valójában két intézetről van szó. A Hawaii Egyetemen belül az Orvosi Egyetemen az Anatómia, Biokémia és Fiziológia valamint az Integrative Medicine Tanszékeken vagyok professzor. Az invaziv tumorok biológiájával kapcsolatos munkám kapcsán pedig A UH Cancer Center-ben társ professzor. A rákkutatás jelenlegi helyzetét nem tudnám egy átfogó válasszal leírni. Többféle szervet érinthet rákos daganat. Ezek egy részének örökölhető genetikai okai, másoknak csak egy-egy egyénre jellemző okai vannak. Óriási eredmények születtek az elmúlt két évtizedben amit jól tükröz, bizonyos típusú rákos halál aranyának csökkenése, valamint a gyógyító módszerek egyre részletesebb, egyre inkább személyre szabott és hatékonyabb volta.

Honolului magyarok egy csoportja

A megváltozott gének elmélete széles körben elterjedt, ezek szerint az volna a következő lépés, hogy megvizsgáljuk ezeket a környezeti vagy belső tényezőket, amelyek károsítják vagy megváltoztatják a génanyagot?
-Ilyen célú kutatások már évtizedek óta sikerrel folynak, és a kutatási eredmények ma már a klinikai gyakorlat szerves részei. Egy példát hoznék fel: a mellrák jelenlegi diagnózisa és a beteg terápiás előkészítése magában foglalja egy csoport génmutációs elemzését. A gének típusától függően megállapítható, hogy például a betegnek estetleg nem is kell kemoterápián átesni mert a tumor eltávolítása elégséges, vagy, hogy várható e tumor áttéttel és ennek függvényében milyen gyakran kell a betegnek kontrollra járni.

Az Ön tevékenységének köszönhetően vált az egyetem a hawaii magyarság egyik meghatározó szellemi központjává. Milyen tapasztalatai vannak a magyar diákokat illetően, milyen magas színvonalú orvosképzésben részesülnek a magyar diákok?
-Az itt tanuló, kutató magyar diákok között voltak biológusok, vegyészek, orvostanhallgatók. A magyarországi egyetemi képzés, világszerte elismerten jó színvonalú. A legtöbb tanítványom csodálatos eredményeket ért el. Hozzá kell tennem, hogy a kutatás iránt érdeklődő diákok általában intellektuálisan elkötelezettek és rendkívül motiváltak. Nagy kiváltság ezeket a legtehetségesebb fiatalokat tanítani tudományos fejlődésüket irányítani, segíteni.

Hawaii magyar lakosoktól hallottuk, hogy önzetlenül segíti a helyi magyar közösséget. Mennyi ideje marad tudományos munkássága mellett a magyar közösségi életben való részvételre, a kapcsolatok ápolására?
-Munkámon keresztül tartok kapcsolatot az itteni közösség érdeklődő tagjaival. Van azért idő sok közös összejövetelre és ünnepségre is.

2011-ben nevezték ki Magyarország tiszteletbeli konzuljának Hawaiin. Milyen tervekkel és célokkal vette át kinevezését?

– Nagyon nagy megtiszteltetés számomra a konzuli kinevezés. Egyik fő célom, hogy sokrétű helyi, ‘mainland’-i, és kiterjedt nemzetközi kapcsolataimat gyümölcsöztessem konzuli munkám során. Feladatomnak tartom a Hawaii magyarság képviseletét és szolgálatát.  Viszonylagos elszigeteltségünket ellensúlyozandó, igyekszem előmozdítani a helyi közösség bekapcsolódását a nyugati parti magyar kulturális életbe.

Gaál Rita

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*