Szövetség a rövid életű klímaszennyező anyagok ellen

A globális felmelegedés mintegy egyharmad részéért a légkörben fellelhető rövid életű szennyezőanyagok, így a metán, a koromban lévő szénrészecskék és a hidrofluorkarbonok (HFC) együttesen felelősek, jelentősen befolyásolják a közegészséget, a környezetet és a világ élelmiszerellátását.

A LEHETŐSÉGEK
A rövid életű szennyezőanyagok csökkentésére irányuló gyors intézkedések közvetlen befolyást gyakorolhatnak a globális felmelegedésre, a 2050-ig várható felmelegedést 0,5 Celsius fokkal is csökkenthetik, 2030-ig milliók idő előtti halálának s évente több mint 30 millió tonna terményveszteségnek vehetik elejét. Mi több, ezek az előnyök csekély költségráfordítással és jelentős energia-megtakarítás mellett is elérhetők.

A VÁLASZLÉPÉSEK
Hillary Rodham Clinton külügyminiszter  bejelentette a Klíma- és Tiszta Levegő Szövetség a Rövid Életű Klímaszennyező Anyagok Csökkentéséért elnevezésű új, globális kezdeményezést, mellyel a rövid életű szennyezőanyagok csökkentésében rejlő lehetőségeket kívánják a klíma, az egészség, az élelmiszerellátás és az energia terén konkrétan hasznosítani. A szövetség a korom, a hidrofluorkarbonok és a metán csökkentésére fog összpontosítani; alapító tagjai Banglades, Kanada, Ghána, Mexikó, Svédország, az Egyesült Államok és az ENSZ Környezetvédelmi Programja. Ez az első olyan törekvés, mely ezeket a szennyezőanyagokat együttesen, közös problémaként kezeli. Új lépésekre sarkall s új erőt adva ráirányítja a figyelmet a már működő kezdeményezésekre, mint a Tiszta Tűzhelyekért Globális Szövetség, a Sarki Tanács, aMontreali Protokoll és a Globális Metán Kezdeményezés. A szövetség nem helyettesíteni, hanem gyarapítani fogja a széndioxid-kibocsátás elleni globális fellépést.

A szövetség oly módon fogja csökkenteni a rövid életű szennyezőanyagokat, hogy nemzeti akcióterveket készítenek, elfogadják a prioritásokat, a fejlődő országok között kiépítik ezek lehetőségét, köz- és magánpénzeket mozgósítanak a célra, globális nyilvánosságot biztosítanak, regionális és nemzetközi együttműködést szerveznek, s a tudomány eszközeivel törekednek arra, hogy jobban megismerjék a szennyeződések káros hatásait és a csökkentésükre szolgáló lehetőségeket.

Az Egyesült Államok már mind nemzeti, mind nemzetközi szinten aktívan elkötelezte magát a szennyezőanyagok csökkentése mellett. Országon belül az USA Környezetvédelmi Hivatalának (EPA) komoly programjai irányulnak a lakosság és a környezet védelmére, nemzetközi szinten pedig a Globális Metán Kezdeményezés, Montreali Protokoll, Sarki Tanács, s Clinton külügyminiszter 2010-ben indított kezdeményezése, a Tiszta Tűzhelyekért Globális Szövetség működik.

A RÖVID ÉLETŰ KLÍMASZENNYEZŐ ANYAGOKRÓL
A kezdeményezésben érintett szennyezőanyagok kibocsátásuk után néhány naptól néhány évig terjedő ideig maradnak a légkörben. A széndioxidhoz (CO2) képest, ami körülbelül egy évszázadig marad, ez nagyon rövid idő. Ez az atmoszférára vonatkoztatott ’rövidebb’ élettartam azt jelenti, hogy ha csökkentjük e szennyezőanyagok kibocsátását, az atmoszférában gyorsan csökken a koncentrációjuk, így a klíma viszonylag gyorsan reagál. A kezdeményezésben foglalt szennyezőanyagok közül eddig a metánnak és a koromnak volt kiemelkedően nagy szerepe a klímaváltozásban, míg a hidrofluorkarbonok most válnak egyre komolyabb fenyegetéssé.

Metán
A metán (CH4) üvegházi gáz, hatása húszszorosa a széndioxidénak, légköri élettartama pedig mintegy 12 év. Természetes folyamatok során (pl. növényi és állati hulladékok bomlása) fejlődik, de sok mesterséges forrása is lehet, pl. szénbányák, földgázzal és benzinnel működő berendezések és szemétbányák. A metánkibocsátás csökkentése a klímán túl a mezőgazdaságra és a közegészségre is jó hatást gyakorol, elejét veheti az egészségre káros ózonszintnek tulajdonított egészségkárosodásoknak és korai halálozásoknak.
A metán a földgáz elemi alkotórésze is, így a fenntartható fejlődést és az energiabiztonságot szolgálja, ha tisztán égő földgáz formájában hasznosítják.

Korom
A koromban található szénrészecskék olyan berendezések működése során kerülnek a levegőbe, amelyek tökéletlenül égetik a növényi vagy ásványi eredetű anyagokat. Legáltalánosabb forrásai a dízelüzemű teherautók és buszok, a mezőgazdasági égetés, a rossz hatásfokú tűzhelyek, stb. A háromféle szennyezőanyag közül a korom szénrészecskéi maradnak a legrövidebb ideig a légkörben, napokkal vagy maximum hetekkel a kibocsátásuk után a talajra ülepednek. A korom csökkentése igen nagy hatást tesz majd a levegő minőségére és a közegészségre. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint jelenleg évente több mint 3 millióan halnak meg idő előtt a szennyezett városi levegő és az épületek szennyezett belső levegője miatt. A szenet is tartalmazó finom részecskék jelentős mértékben hozzájárulnak a káros hatásokhoz. A korszerű tűzhelyek elterjedésével és tiszta üzemanyagok használatával például, melyek csökkentik a korom kibocsátást, milliók korai halálának lehet elejét venni. A légkörbe kerülő feketeszén részecskék a klímaváltozáshoz is hozzájárulnak, mert elnyelik a légkörbe érő napfényt, s ha hóval vagy jéggel borított felszíni részeken rakódnak le, fekete színük miatt felgyorsítják az olvadást is. Emiatt a Föld hóval és jéggel borított területein, így a sarkvidéken és a Himalája vonulatain különösen fontos a feketeszén részecskék csökkentése.

Hidrofluorkarbonok (HFC)
A hidrofluorkarbonok légkondicionálókban, oldó- és habosító szerekben, aeroszolokban használt mesterséges üvegházi gázok, közülük sok 15 évnél kevesebb ideig marad a légkörben. Bár a jelenlegi üvegházi gázoknak csak a töredékét (1%-nál kisebb) részét teszik ki, melegítő hatásuk különösen erős, s ha nem teszünk ellenük, 2050-ig a klímaszennyezés közel 20%-a ezek következménye lehet. (forrás: usembassy.gov)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*