Átadták a Balassi Bálint – emlékkardot

Tornai József, József Attila-díjas költő valamint Gabriel Zanmaku Olembe de Souza, a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában, Kinshasában élő műfordító érdemelték ki ez évben a Balassi Bálint-emlékkardot.

A Balassi Bálint 16. századi költő, vitéz kardjának másolata alapján készült szablyát a Gellért szállóba ünnepélyes keretek közt, Kiss – Rigó László szeged – csanádi megyés püspök adta át Tornai Józsefnek, Gabriel Olembe nevében pedig Raymond Irambo, az Afrikai–Magyar Egyesület tagja vette át a kitüntetést, majd lingala nyelven felolvasta Gabriel Olembe fordításában a „végek dicsérete” című Balassi- verset.


Az emlékkard kuratóriuma az irodalmi díjat minden évben annak a költőnek és műfordítónak ítéli oda, akinek alkotását és fordítói munkásságát méltónak tartja a 16. századi magyar költő életművéhez. Buda Ferenc Kossuth-díjas költő a Balassi-emlékkard kuratóriumának elnöke méltatta Tornai József nevelő pályafutását, valamint a nemzethez fűződő szoros viszonyát. Tornai József beszédében kiemelte, hogy Balassi, mint költő jóval meghaladta korát. Elmondta továbbá hogy  a” magyar költészetben Balassi volt az, aki   pszichológiai kutatásaiban felfedezte a lelket. A lelket olyan módon ábrázolta, amilyet a klasszikus irodalom nem ismert.”

Tornai József ez évben ünnepli 85. születésnapját, több mint húsz verseskötete jelent meg, ezen kívül prózáival és műfordításaival gazdagította a magyar irodalmat. A Magyar Írószövetség elnökeként 1992 és 1995 között az irodalmi közéletet szervezte.  Balogh Sándor, az Afrikai–Magyar Egyesület elnöke lingala nyelven köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd elmondta: „Gabriel Zanmaku Olembe de Souza második hazájáról, Magyarországról soha nem feledkezett meg. Az itt szerzett ismereteket, élményeket hűen ápolta és adta tovább a kongóiaknak.” Gabriel Zanmaku Olembe évtizedekkel ezelőtt Budapesten tanult. Hazatérése után Kölcseytől Petőfin át József Attiláig számos magyar költőtől fordított verseket. Az utóbbi évben Balassitól ültetett át több költeményt a mintegy harmincmillió ember által beszélt lingala nyelvre. Civil szervezetet és folyóiratot is alapított a magyar kultúra megismertetéséért.

Ebben az évben került átadásra először a Balassi-érem, amelyet Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója vehetett át. Az érmet Rieger Tibor szobrászművész készítette.

A kitüntetést 1997 óta adományozzák. Balassi Bálint példája a 21. században is fölemelő. Szükség van olyan költőkre, akik Balassi szavaival élve „Emberségről példát, vitézségről formát” tudnak adni. A szablyát a bonyhádi Fazekas József Balassi-érmes kardkovács, a díszokleveleket pedig a Balassi-érmes Vincze László szentendrei nyomdász készíti. 2001-ben Kardtársak – Balassi-díjas költők antológiája címmel, Molnár Pál szerkesztésében, kötetet jelentetett meg a Kairosz Kiadó, ebben Balassitól Utassyig nyolc költő öt-öt verse olvasható, előszót Makovecz Imre, utószót Zelnik József írt.

2004-ben – Balassi 450. születésnapja alkalmából – Puszt Tibor rendező és Molnár Pál dokumentumfilmet készített az irodalmi díjról Kardtársak címmel.

Tamás István

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*