Kálmán Gábor kaliforniai rendező/producer

Portrébeszélgetés Kálmán Gábor rendező/producerrel. A kiváló dokumentum filmrendező egyetemeken, főiskolákon és művészeti akadémiákon tanít. Nemzetközi konferenciák rendszeres résztvevője, előadója. Művészeti fesztiválokon is képviseli a filmszakmát, ahol ismert, és elismert szaktekintélyként van jelen. Kálmán Gábor professzorral, a Los Angelesben élő filmrendezővel életéről, pályájáról  az Amerikai  Hírújság beszélgetett.

Associate Producer, Norman Lloyd; Gabor Kalman

– A professzor úr, hogyan emlékszik vissza gyerekkorára, szeretett tanulni, iskolába járni?  
– Kalocsán születtem, ott jártam elemi iskolába egészen a vészkorszak kezdetéig. Innen szüleimmel, elmenekültünk, majd a háborút követően rövid ideig ismét Kalocsán jártam gimnáziumba, ámbár a kommunista rendszer újra arra kényszeríttet, hogy elhagyjuk Kalocsát, így tanulmányaimat Budapesten folytattam. A könyvek, tudomány, irodalom és művészet mindig nagyon is érdekeltek, és szüleim a legmesszebbmenőkig támogatták tudásszomjam, de a háború, fajgyűlölet, megkülönböztetés folytán, sajnos igen kevés függött tőlem, hogy mikor, hol, milyen iskolában, és milyen pályán tanuljak tovább.

– Milyen iskolákba járt, és mikor döntött úgy, hogy az államokban képzeli el jövőjét?
– Mivel, mint ”osztályidegent” nem vettek fel állami gimnáziumba, így a zsidó gimnáziumban érettségiztem, de érettségi után ugyanolyan okokból egyetemre sem mehettem. Egy darabig elmentem segédmunkásnak, és több egyetemre pályáztam, amíg végül is felvettek a gyógyszerész karra.

– Mikor döntött úgy, hogy nem Magyarországon képzeli a jövőjét, és a tengerentúl próbál szerencsét?
– Ez megint egy érdekes, de helyén való kérdés. – Ez úgy történt, hogy, nem is annyira én, mint a történelem döntött a fejem felett.  Mint harmadéves gyógyszerészhallgató, részt vettem a forradalomban. Gyógyszereket és kötszereket kézbesítettem a frissen szerzett Szovjetunióba szánt biciklimmel. A forradalom leverése után a jövőt valóban máshol képzeltem el.

– Mikor fogalmazódott Önben először meg, hogy a filmszakma az, amivel szeretne foglalkozni?
– Korai gyerekkoromban emlékszem, Apám sokszor felolvasott mesekönyvekből, de én gyakran kértem, hogy inkább beszéljen utazásairól „igaz”történeteket. Azt hiszem a dokumentumfilmes téma, akkor kezdett kialakulni bennem. Mivel, mint harmadéves gyógyszerészhallgató érkeztem Amerikába, így különböző ösztöndíjjakkal a tudományos pályán folytattam tanulmányaim először az University of Californiában Berkeleyben, mint physiologus majd később Stanfordban, mint pharmacológus, a mester diplomaért. Ezekben, az időkben, igen sok oktatási film készült többnyire a gyógyszergyárak által, elsősorban az orvostanhallgatók oktatására. Tanársegédként sok ilyen filmet láttam és gyakran úgy véltem, hogy vagy olyan tudósok készítették, akik nem értettek a filmhez, vagy olyan filmesek, akik nem nagyon fogták fel a tudományt. Tudnia kell, hogy – sokat foglalkoztatott a kérdés, hogy mi lenne, ha egy ilyen filmet készítene valaki, aki mindkettőhöz ért. Ekkor már a doktorátusi tézisemen dolgoztam. Egyik nap megláttam egy plakátot az egyetemen „ nyári film tanfolyam, nem film szakosoknak” címmel. Minden gondolkodás nélkül beiratkoztam. És ahogy itt mondják: ”The rest is history”

Q&A at the Los Angeles opening. Editor, Kate Amend; Director, Gabor Kalman; Moderator, Sandra Ruch (former Executive Director of IDA)

– Milyen iskolákban, illetve egyetemeken tanít és tanított, illetve milyen tisztségeket töltött be?
– Éppen most kaptam egy elismerő kitüntetést az Art Center College of Design tól, ahol 28 éve, mint Adjunct Professor tanítok. Szintén, mint Adjunct Professor 20 évig tanítottam az University of Southern Californa School of Cinematic Arts-ban, sokak szerint az ország legjobb filmiskolája.

– A professzor úr Budapesten is tanított, és kicsit tovább menve Kanadában, de számos európai országban is. Honnan van erre energiája?
– Igen, jók az értesülései. – 1994-ben, az akkor még Színház és Filmművészeti Főiskolán, mint Fulbright Professor tanítottam. Úgy látszik jól csináltam, mert 2008-ban, mint Fulbright Senior Scholar az akkor már Színház és Filmművészeti Egyetemre újra meghívtak. Ha az ember olyan munkát végez, amit szívesen, örömmel és talán még jól is csinál, akkor én úgy vélem az energia is abból fakad. A tanítást és filmrendezést mindig parralell űztem. Diákjaimtól folyamatosan tanulok, és nagyon remélem ők is, ezt állítják rólam.

– Számos dokumentumfilmet készített, sőt díjakat is nyert. Milyen elismerések ezek és melyik az a filmalkotása, amire a legbüszkébb? 
– Az immár majdnem 50 év alatt bizony összegyűlt néhány díj, fesztivál elismerés, oklevél. Jó néhány a falat és a polcot ékesíti. Legbüszkébb a legutóbbi filmemre vagyok: ”There Was Once…”(„Egyszer Volt…)cimmel. (www.therewasoncefilm.com) A film egy magyar tanárnőről   készült. Magone, Tóth Gyöngyi történelmet tanított Kalocsán a szülővárosomban. Helyi történetkutatóként, rábukkant arra, hogy valaha Kalocsán volt egy virágzó zsidó közösség, ami szerves része volt a város kulturális és gazdasági életének. Napjainkban viszont már nem élnek zsidók Kalocsán. Gyöngyi tovább kutatott és megtalált néhány túlélőt, többek között engem. Kutatását megosztotta diákjaival. Közben toleranciát tanított, és fellépett minden gyűlölet és előítélet ellen. Ezért az eltűnt zsidó közösség emlékére megszervezett egy emléknapot, amin néhány túlélő, a második és harmadik generációk Amerikából, Kanadából, Izraelből, valamint a kalocsai érsek, a polgármester és a lakosság is részt vettek. A mai politikai és társadalmi változások szolgáltak háttérül a filmnek, Gyöngyi munkásságának. A Museum of Tolerance Los Angelesben, látván az elkészült filmet, kihozta Gyöngyit és a Medal of Valor kitüntetésben, részesítette egyedülálló munkásságáért. A film jelenleg, film fesztiválokon megy és keresünk nemzetközi forgalmazókat, hogy minél szélesebb körű nézőközönség elé kerüljön.

– Karrier, siker, kudarc. Mennyire volt, vagy van jelen ez a művészeti „szentháromság” az Ön életében?
– Hát igen, ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés. – Valahogy az évek távlatából a három igen szorosan összefonódik. A tegnapi kudarc, ma már nem is olyan tragikus, és a mai siker, holnap már kissé halványabb. Ugyanúgy, mint a tanítás és a filmrendezés, a munka és a szabadidő. Ez nálam soha nem volt úgy, hogy na, most dolgoztam, és most hazamegyek, vagy utazok, és akkor megszűnik a film. Számomra a karrier nem csupán egy szakmai érvényesülés, hanem egy életforma, ami tartalmazza mindazt, amit fontosnak tartok az életben.

 – Mint a szakma kiválósága, hogyan látja a filmipar jövőjét?
– Úgy gondolom, hogy pillanatnyilag egy nagyon érdekes fordulópont kellős közepén vagyunk. Különösen, ha dokumentumfilmről beszélünk. Valóság, realitás, igazság, hitelesség a dokumentumfilm alapvető tételei, mind technikai, mind teoritikus transformáció tárgyai. A televízió, mozi, DVD lassan átadja helyét az internetnek, ahol a szerző, és alkotó akárki lehet és az információforrás nem mindig kontrollálható. Persze mindebből új szemléletek, új művészi hozzáállások jönnek létre, ami igen stimuláló, de egyelőre számomra túl zsúfolt, túl gyors, és kissé homályos ahhoz, hogy tisztán lássak a jövőbe.

– Milyen filmen dolgozik most a professzor úr?
– Úgy érzem, még van bennem egy – két film, amit meg szeretnék csinálni, de egyelőre minden időm a „There Was Once…” (Egyszer Volt…) forgalmazásával töltöm, na meg  holnap a diákok is várnak.

– Ha éppen nem tanít, nem dolgozik, mivel tölti el a szabadidejét szívesen?
– Szívesen utazok, akár egy filmmel kapcsolatban vagy csak világot látni, ami ismét sokszor elválaszthatatlan, de tudja, – Los Angeles egy fantasztikus város, és mindig sokkal többet ajánl fel egy még mindig kíváncsi és tanulni vágyó septagenáriusnak, mint amire ideje vagy energiája telik. A barátok, kollégák filmjeit, színdarabjait, kiállításait ugyanolyan élvezettel látogatom, mint, ahogyan szeretem a hosszú sétákat vizsla kutyáimmal a közeli hegyekben.  És bevallom Önnek, hogy gyakran azon gondolkodom, hogy ebből mi kerül majd egyszer egy filmbe, vagy egy előadásba a diákjaimnak.

Amerikai Hírújság

Tamás István

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*