Amerikai elnökválasztás – Hogy hat ez a piacokra?

2012 választási év Amerikában, a befektetőknek pedig érdemes tisztában lenni a tőzsdei portálokon egyre gyakrabban emlegetett választási ciklus-elmélettel, írja a portfolio.hu

Ez a gyakorlatban az amerikai részvénypiacok relatíve erősebb teljesítményét jelenti az elnökválasztás évében és az azt megelőző évben, a historikus adatok alapján (elmúlt 60 év) ezekben az időszakokban az S&P 500 index átlagban 18,2, illetve 6,2%-ot emelkedett. Mindezzel azonban érdemes óvatosan bánni, az elnökválasztási évek ugyanis a múltban nem bizonyultak hatékony indikátornak a tőzsdei hozamok előrejelzését illetően.

Hogy szól az elmélet?

Az elnökválasztási ciklus elmélete Yale Hirsh nevéhez fűzödik, melynek lényege, hogy a múltbeli adatok alapján az amerikai részvénypiac teljesítményében jól azonosítható, 4 éves periódusok figyelhetők meg, melyek egybevágnak az elnökválasztási időszakokkal. Hirsh az egyes éveket a következőképpen azonosította: első ciklusév (az elnökség első éve), második ciklusév (időközi választások éve), harmadik ciklusév (a következő választást megelőző év), negyedik ciklusév (elnökválasztás éve).

Az elmélet főbb megállapításai az alábbiak:

  • Az amerikai részvénypiac az elnökválasztások évében jól teljesít;
  • Az amerikai részvénypiac az elnökválasztások évét megelőző év során különösen erős teljesítményt mutat;
  • A tőzsdék a ciklus harmadik és negyedik évében teljesítenek a legjobban;
  • A ciklus első két éve a leggyengébb eredményt szokta hozni a piacokon.

Tényleg működik?

2012 választási év az Egyesült Államokban, így a befektetőknek érdemes tisztában lenni a választási ciklus-elmélettel, eszerint ugyanis az idei évben relatíve erős teljesítmény várható az amerikai részvénypiacokon. Az alábbiakban ezt igyekeztünk letesztelni.

Már első ránézésre látható, hogy az elmélet meglepően jól működik, az S&P 500 index az elmúlt közel 60 évben jellemzően az elnökválasztási ciklusok 3. évében teljesített kiugróan.

Közeleg az amerikai elnökválasztás - Hogy hat ez a piacokra?
Az átlagos és medián teljesítményeket vizsgálva egyértelműen látszik, hogy a 4 éves ciklusok harmadik évében a piac szignifikánsan jobb eredményt tudott felmutatni: az S&P 500 index átlagos éves hozama 18,4, medián éves hozama pedig 19,6%-os. A választások éve is relatíve erős szokott lenni, persze közel sem ennyire, itt az átlagos és medián hozam 6,2, illetve 9%.

Közeleg az amerikai elnökválasztás - Hogy hat ez a piacokra?
Ha elfogadjuk, hogy a részvényárfolyamok elsődleges mozgatórugói a fundamentumok, feltehetjük a kérdést, hogy vajon miért ennyire erős ez a jelenség? Hogyan képes a politika a szabályozáson, valamint a fiskális és monetáris stimulusokon keresztül a gazdaságot, és a részvénypiaci hozamokat ilyen ismétlődő módon befolyásolni?

Az egyik lehetséges magyarázat a politikusok egyéni érdekeiben rejlik. Az elnöki ciklus első két évében vélhetően a kormányzati programokban tett ígéretek megvalósításán van a hangsúly, a harmadik és negyedik évben azonban már a következő elnökválasztás kerül a figyelem középpontjába. Ezekben az években a politikai kormányzás hajlamos a fiskális élénkítésre, adócsökkentések és a kormányzati beruházások növelésén keresztül igyekeznek felpörgetni a gazdaságot, hogy megfelelő támogatottságot szerezzenek a hivatalban maradáshoz.

Ebben az időszakban a kormányzat mellett a jegybank is aktív szerepet szokott vállalni a gazdaságélénkítésben, egy 2007-ben megjelent, Robert Johnson és Scott Beyer nevével fémjelzett tanulmányából egyértelműen kiderül, hogy a Fed jóval lazább monetáris politikát alkalmaz az elnökválasztási ciklus második felében, különösen a harmadik évben.

Ez pedig a gazdaság teljesítményében is tükröződik, amit jól mutat az alábbi táblázat. 2008-at leszámítva az amerikai gazdaság 1987 óta az elnökválasztások évében átlag feletti eredményt tudott felmutatni (a GDP, a foglalkoztatottság és a lakossági fogyasztás is átlag feletti ütemben nőtt ezekben az években).

Közeleg az amerikai elnökválasztás - Hogy hat ez a piacokra?
Mennyire jó indikátor?

Az elmondottak alapján akár bizakodhatunk is abban, hogy az idei évet az amerikai részvénypiacok jó eredménnyel zárják majd. Az elmúlt 60 évet vizsgálva az S&P 500 index a választási évek 80%-ában emelkedést tudott felmutatni – ez elsőre igen jó aránynak tűnik -, ha azonban a többi évet is figyelembe vesszük, a benchmark az esetek 71%-ában pluszos teljesítményt produkált. Vagyis az elnökválasztási évek önmagukban nem bizonyultak hatékony előrejelző indikátornak az amerikai részvénypiacokon.

Még ha azzal a feltételezéssel is élünk, hogy az előttünk álló év során az elnökválasztási évekre jellemző 6% körüli átlaghozamot sikerül hozni, ennek éven belüli alakulása is meglehetősen bizonytalan. Az alábbi grafikonon az egyes cikluséveken belül a negyedéves medián hozamokat ábrázoltuk, melyek a múltbeli tapasztalatok alapján a választások éveiben meglehetősen egyenletes lefutást mutatnak, szezonálisan kissé erősebb negyedik negyedévi teljesítménnyel. Az ábrán azonban megjelöltük a jelenlegi ciklusév egyes időszakainak tényleges részvénypiaci teljesítményét is, melyek a mintához képest meglehetősen nagy eltéréseket mutattak.

Közeleg az amerikai elnökválasztás - Hogy hat ez a piacokra?
Konklúzió

Az idei évben elnökválasztások lesznek az USA-ban, így a befektetőknek érdemes lehet figyelmet fordítani a tőzsdei portálokon egyre többször emlegetett választási-ciklus elméletre. Az S&P 500 index az elmúlt 60 évben a választások éveiben relatíve erős teljesítményt mutatott, ami az előttünk álló hónapokat pozitív megvilágításba helyezheti. Fontos azonban megjegyezni, hogy az elnökválasztási évek a múltban nem bizonyultak igazán hatékony indikátornak a tőzsdei hozamok előrejelzését illetően: bár az S&P 500 az esetek döntő többségében emelkedni tudott (80%), ez szignifikánsan nem volt magasabb a többi évre jellemző aránytól (71%). -portfolio.hu-

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*